گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۳۷ - حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان

 

مرد نحوی را از آن در دوختیم

تا شما را نحو محو آموختیم

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۰۲ - دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی

 

ما ز آز و حرص خود را سوختیم

وین دعا را هم ز تو آموختیم

جلال الدین محمد مولوی
 

شاه نعمت‌الله ولی » مثنویات » شمارهٔ ۱۵

 

اسم الرحمن از او آموختیم

شمع خود از نور او افروختیم

شاه نعمت‌الله ولی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۵۴ - خریدن خاتم انبیاء ص خود را به گردکان

 

آری آری ناقه مان بفروختیم

خویشتن را زین تغابن سوختیم

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۷۹ - در بیان آتش انداختن زاغان سمند را

 

زاغها دلخوش که کاغ افروختیم

این سمندرها در آتش سوختیم

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۲۰۵ - حکایت مرد روستایی ساده که تخم منار کاشت

 

شمعها شبها بسی افروختیم

داستان از یکدگر آموختیم

ملا احمد نراقی
 

اقبال لاهوری » رموز بیخودی » بخش ۵ - ارکان اساسی ملیهٔ اسلامیه رکن اول: توحید

 

چون دل از سوز غمش افروختیم

خرمن امکان ز آهی سوختیم

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » رموز بیخودی » بخش ۹ - رکن دوم: رسالت

 

دین فطرت از نبی آموختیم

در ره حق مشعلی افروختیم

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » رموز بیخودی » بخش ۱۳ - در معنی حریت اسلامیه و سر حادثهٔ کربلا

 

رمز قرآن از حسین آموختیم

ز آتش او شعله ها اندوختیم

اقبال لاهوری
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۴۰ - توشهٔ پژمردگی

 

لاله‌ای با نرگس پژمرده گفت

بین که ما رخساره چون افروختیم

گفت ما نیز آن متاع بی بدل

شب خریدیم و سحر بفروختیم

آسمان، روزی بیاموزد ترا

[...]

پروین اعتصامی