گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸

 

عقل در عشق تو سرگردان بماند

چشم جان در روی تو حیران بماند

در ره سرگشتگی عشق تو

روز و شب چون چرخ سرگردان بماند

چون ندید اندر دو عالم محرمی

[...]

خاقانی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۴

 

عقل در عشق تو سرگردان بماند

چشم جان در روی تو حیران بماند

ذره‌ای سرگشتگی عشق تو

روز و شب در چرخ سرگردان بماند

چون ندید اندر دو عالم محرمی

[...]

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سوم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

مرد عاجز گشت ازو حیران بماند

زان سخن انگشت در دندان بماند

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش دوازدهم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

هرکه او سرگشته و حیران بماند

درد او جاوید بیدرمان بماند

عطار
 

قاسم انوار » انیس العارفین » بخش ۲۱ - حکایت در معرفت قلب

 

چون شنید آن قصه سرگردان بماند

وز کمال همتش حیران بماند

قاسم انوار
 
 
sunny dark_mode