گنجور

عطار » منطق‌الطیر » حکایت بوتیمار » حکایت بوتیمار

 

او چو خود را می‌نیابد کام دل

تو نیابی هم از او آرام دل

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۵ - جواب عیسی علیه السلام سبیحون را

 

این یکی عمر از خوشی و کام دل

برده بر سر یافته آرام دل

عطار
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۸۰

 

چون ندادم آن ستمگر کام دل

تا به کی باشم چنین در دام دل

روی بنما با همه جور و جفا

تا شود یک لحظه ام آرام دل

ای صبا از روی دلداری ببر

[...]

جهان ملک خاتون
 

بلند اقبال » دیوان اشعار » مثنویات » بخش چهارم » بخش ۲ - نصایح

 

در صبوری حاصل آید کام دل

صبرکن خواهی اگر آرام دل

بلند اقبال
 
 
sunny dark_mode