گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۶۹

 

تا به خانه برد زن را با دلام

شادمانه زن نشست و شادکام

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۷۰

 

نزد آن شاه زمین کردش پیام

دارویی فرمود زامهران به نام

رودکی
 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۸

 

دوش تا هنگام صبح از وقت شام

برکف دستم ز فکرت بود جام

آمد از مشرق سپاه شاه زنگ

چون شه رومی فروشد سوی شام

همچو دو فرزند نوح‌اند ای عجب

[...]

ناصرخسرو
 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۲ - در مدح صاحب نظام‌الدین محمد

 

ای گرفته عالم از عدلت نظام

ای نظام ابن النظام ابن النظام

ملک اقبال تو ملک لایزال

بخت بیدار تو حی لاینام

روی تقدیر از شکوهت در حجاب

[...]

انوری
 

فلکی شروانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸ - در مدح منوچهر شروانشاه

 

کی کشم در چشم و کی بوسم به کام

خاک درگاه شهنشاه انام

کی بود گوئی که بینم بر مراد

شاه را دلشاد و گردم شاد کام

از قبول شاه کی باشد مرا

[...]

فلکی شروانی
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

سالها بودند مشغول قیام

در تشهد بود هم عمری تمام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

دعوتش فرمود بهر خاص و عام

نعمت خود را برو کرده تمام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

حق تعالاش از کمال احترام

برده در توریت و در انجیل نام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

گرچه موسی خواست این حاجت مدام

لیک عیسی یافت این عالی مقام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی فضائل خلفا » فی فضیلة امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه

 

آنک اول حلقه دار السلام

او بدست‌آرد زهی عالی مقام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » آغازکتاب » مجمع مرغان

 

چون شوی در کار حق مرغ تمام

تو نمانی حق بماند والسلام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت طوطی » گفتگوی خضر(ع) با دیوانه‌ای

 

بود آن دیوانهٔ عالی مقام

خضر با او گفت ای مرد تمام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت طوطی » گفتگوی خضر(ع) با دیوانه‌ای

 

بهتر آن باشد که چون مرغان ز دام

دور می‌باشیم از هم والسلام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت بط » حکایت بط

 

آب در جوی منست اینجا مدام

من به خشکی چون توانم یافت کام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت بط » حکایت بط

 

آنک باشد قلهٔ آبش تمام

کی تواند یافت از سیمرغ کام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » داستان کبک » داستان کبک

 

ملک گوهر جاودان دارد نظام

جان او با کوه پیوسته مدام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » داستان کبک » داستان کبک

 

چون بود در تیغ گوهر بر دوام

زان گهر در تیغ می‌جویم مدام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » داستان همای » داستان همای

 

نفس را چون استخوان دادم مدام

جان من زان یافت این عالی مقام

عطار
 
 
۱
۲
۳
۶۰
sunny dark_mode