گنجور

 
شهریار
 

رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی

حسرت عهد و وداعم با دل و دلدار باقی

عقده بود اشکم به دل تا بیخبر رفتی ولیکن

باز شد وقتی نوشتی یار باقی کار باقی

وه چه پیکی هم پیام آورده از یارم خدایا

یار باقی وآنکه می آرد پیام یار باقی

آمدی و رفتی اما با که گویم این حکایت

غمگسارا همچنان غم باقی و غمخوار باقی

کافر نعمت نباشم بارها روی تو دیدم

لیک هر بارت که بینم شوق دیگربار باقی

شب چو شمعم خنده میآید به خود کز آتش دل

آبم و از من همین پیراهن زر تار باقی

گلشن آزادی من چون نباشد در هوایت

مرغ مسکین قفس را ناله های زار باقی

تو به مردی پایداری آری آری مرد باشد

بر سر عهدی که بندد تا به پای دار باقی

از خزان هجر گل ای بلبل شیدا چه نالی

گر بهار عمر شد گل باقی و گلزار باقی

عمر باد و تندرستی از ره دورم چه پروا

زاد شوقی همره است و توسن رهوار باقی

می تپد دلها به سودای طوافت ای خراسان

باز باری تو بمان ای کعبه احرار باقی

شهریارا ما از این سودا نمانیم و بماند

قصه ما بر سر هر کوچه و بازار باقی

 
حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

پ-ص در ‫۱۲ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۸، ساعت ۱۹:۲۰ نوشته:

کلمه می طپد اگر به صورت می تپد نوشته شود زبان فارسی را پاس داشته ایم.باسپاس
---
پاسخ: به صورتی که فرمودید تغییر داده شد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
نگین شکروی در ‫۱۲ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۶ آذر ۱۳۸۸، ساعت ۱۹:۲۰ نوشته:

بادرودوسپاس فراوان
ابیاتی ازاین غزل جا افتاده که بدینقرارند:
بیت سوم:
وه چه پیکی هم پیام آورده از یارم خدایا
یار باقی وآنکه می آرد پیام یار باقی
بیت نهم ودهم:
ازخزان هجرگل ای بلبل شیدا چه نالی
گربهار عمر شد گل باقی وگلزار باقی
عمرباد وتندرستی از ره دورم چه پروا
زاد شوقی همره است وتوسن رهوار باقی
---
پاسخ: با تشکر، اضافه شد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.