گنجور

 
اسیر شهرستانی

دیدیم زهر چشم تو عمر دوباره بود

معلوم ما نشد که تبسم چکاره بود

هر غم که آمد از دل ما بینوا برفت

خوان خلیل ما جگر پاره پاره بود

پیش از جنون در آتش دل می گداختیم

شغل غم تو پیشرو استخاره بود

پستی ندید مرتبه عشق من اسیر

داغم همیشه آینه دار ستاره بود

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode