گنجور

 
سنایی

ای شاه چو لاله دارد از تو دشمن

دل تیره و چاک دامن و خاک وطن

چون چرخ چراست خصمت ای گرد افگن

نالنده و گردان و رسن در گردن

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode