سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۴

ای شاه چو لاله دارد از تو دشمن

دل تیره و چاک دامن و خاک وطن

چون چرخ چراست خصمت ای گرد افگن

نالنده و گردان و رسن در گردن