گنجور

 
سنایی

هستیم ز بندگیت ما شاد ای جان

زیرا که شدیم از همه آزاد ای جان

گر به شودی ز ما ترا نا شادی

خون دل من مبارکت باد ای جان

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode