سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۳

اکنون که ز دونی ای جهان گذران

استام ز زر همی زنی بهر خران

از ننگ تو ای مزین بی‌خبران

منصور سعید رست وای دگران