گنجور

 
سنایی

ای از بنفشه ساخته بر گل مثال‌ها

در آفتاب کرده ز عنبر کلال‌ها

هاروت تو ز معجزه دارد دلیل‌ها

ماروت تو ز شعبده دارد مثال‌ها

هرروز بامداد برآیی و بر زنی

از مشک سوده بر سمن تازه‌خال‌ها

ای کاشکی ز خواسته مفلس نبودمی

تا کردمی فدای جمال تو مال‌ها

نی بر امید فضل گذارم همی جهان

آخر کند خدای دگرگونه حال‌ها

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode