گنجور

 
صامت بروجردی

باز شد پیکر زیبای چمن اطلس پوش

شد دمن دفتر ما نی ز خطوط و زنقوش

گشت از دیبه چبن دامن صحرا مفروش

زلف سنبل زدم باد چه عهن المنفوش

هم ریاحین شده عطار صفت عطرفروش

هم به شهلایی شد نرگس شهلا موصوف

شد هلا موج زنان خون شقایق در باغ

لاله در راغ برافروخت ز هر گوشه چراغ

همچو مستی که کند ترز بط باده دماغ

کرد از شیشه وحدت می گلگون با یاغ

باغ را گشت ز نو باد بهاری به سراع

چو غریبی که کند یاد مقام مالوف

ید و بیضای کلیم است ترا اگر منظور

به شبستان گلستان به چم و بین کز نور

کوه و صحرا همه شد مشعله افرو چه طور

شد ز معموری گیتی همه بیت‌المعور

هم گل از زمزمه بلبل نالان مسرور

هم ز رعنایی گل بلبل شیدا مشعوف

قهقه کبک دری می‌رسد از تحت به فوق

به هزار آوا دمساز هزاران از شوق

واشه زین شاخ به آن شاخ بپرد از شوق

صف به صف طوطی کان صفزده جوق اندر جوق

کرده درگردن خود قمری در بستان طوق

بسته چون صوفی هدهد به سر عمامه صوف

یار شد یار دگر یار چو بخت مسعود

به غنیمت بشمار این دو سه روز معدود

لاتکن قط علی نعمت رب لکنود

ساز چون سوسن آزاد هلاساز درود

تاب ده رشته اوصاف چو عقد منضود

به شهی کو به غریب الغربا شد معروف

خامس خامس اصحاب کسا فخر تبار

که ز بس مرتبه و جاه و جلال و مقدار

ذات او شد به صفات احدیت معیار

هست در عالم کن از همه جا بر همه کار

ناهی جمله نواهی چو خدای قهار

آمر کل اوامر چه خداوند روف

آیت باهره لطف خدای اعظم

حجت قاطعه صانع اوصاف امم

کعبه اهل وفا زیب صفا فخر حرم

پیش رایش بزنند ارز نکو رائی دم

هر دو گردند به بدنامی ظلمت توام

مهر و مه تا بابد این ز خسوف آن ز کسوف

ای عبادالله در ملک عبودیت شاه

غیر شخص تو نبرده است ز ماهی تا ماه

ز عبودیت در ملک ربوبیت راه

محرم راز خدایی و خدا هست گواه

ز خدا خواندنت آدم به خداوند پناه

که سلامت گذرد عقل از این راه مخوف

تا تو را آمده در ملک خراسان ماوا

طوس فردوس برین گشت و نهالش طوبی

عرش یکتا به طواف در تو صبح و مسا

گشته با این عظمت ازره تظعیم دو تا

به ثنای تو زبان همه اشیا گویا

به رضای تو رضای همه عالم موقوف

تا تو در کشور هستی زدی ای شاه قدم

آمد از جود تو در عالم موجود عدم

ای حدوثی که ز سیمای تو پیداست قدم

گر ز جد و پدرت چرخ جدا کرد چه غم

هرگز از حرمت قرآن نشود چیزی کم

ز جدا کردن اوراق وز تقطیع حروف

با چنین رتبه ز مامون دغا کی شاید

که پی قتل تو انگور به زهر آلاید

وز تف زهر ز حلقوم تو خون پالاید

حضرتت هم به کسی شکوه او ننماید

آری آری چو تویی حجت یزدان باید

که کریمی و رحیمی و رئوفی و عطوف

ریخت زهری فلک پیر به پیمانه تو

آتشی زد غم ایام به کاشانه تو

که شدند عاقل و مجنون همه دیوانه تو

ای به قربان تو و آه غریبانه تو

من بگویم ز کدامیم غم و افسانه تو

که گذشته است یکایک ز کرور و ز الوف

ای نبی قدر و علی رتبه و زهرا تمثال

حسنی خوی حسین خلقت و سجاد خصال

باقر و صادق و موسی منش اندر همه حال

گر ترا شد جگر از زهر خون مالامال

به رخ جد تو بستند خسان آب زلال

گوش کمن خواهی اگر یافت از آن حال وقوف

در وطن جمعیتی داشت فلک زد بهمش

کوفیان تا بفزایند ستم بر ستمش

بهر مهمانی بردند برون از حرمش

جانب کرب و بلا با حرم محترمش

عوض آنکه گذارند سر خود قدمش

«جلس الشمر علی صدره فی عرض الصفوف»

نازپرورده تنی را که چون جان داشت نبی

به جهان زینت آغوش رسول عربی

یک جهان تشنه به خونش همه خونخوار غبی

گشت چون مصحف اوراق ز هر شیخ وصیی

بس که از قهر زدندش ز سر بی‌ادبی

به سهام و بسنان و بر ماح و به سیوف

این قدر شد حرم جد تو در دوران خوار

که بمانند اسیران ختائی و تنار

همه گشتند به جمازه در انظار سوار

ببر پیر و جوان شهره هر شهر و دیار

همه خونین جگر و دربه در و زار و نزار

همه بی‌مونس و غمخوار و غریب و ملهوف

منم آن (صامت) گمنام که در دار سرور

همچو عنقا شد در قاف زاعیان مستور

سر سوا زده‌ای دارم و یک عالم شور

ز عزای پسر فاطمه تا یوم نشور

مکن ای داشته بر آتش ما دست ز دور

به ثنای دگران عمر گرامی مصروف

 
 
 
sunny dark_mode