گنجور

بخش ۱۰۱

 
سعدی
سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت
 

شاه از بهر دفع ستمکارانست و شحنه برای خونخواران و قاضی مصلحت جوی طراران هرگز دو خصم به حق راضی پیش قاضی نروند.

خراج اگر نگزارد کسی به طیبت نفس

به قهر ازو بستانند و مزد سرهنگی

قاضی چو بر شوت بخورد پنج خیار

ثابت کند از بهر تو ده خربزه زاربا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | منبع اولیه: ویکی‌نبشه | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

محسن نوشته:

ظاهرا یک بیت ویک سطر از متن افتاده است:چو حق معاینه دانی که می بباید داد/به لطف به که به جنگ آوری وسرهنگی/( قبل از ” خراج اگر…”)همه کس را دندان به ترشی کند شود مگر قاضیان را که به شیرینی( قبل از “قاضی که…”)

👆☹

در فهرست‌گذاری نسخه‌های خطی اشعار گنجور مشارکت کنید