گنجور

 
سعدی شیرازی
 

وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی‌کردند و هر یکی از ایشان دگرگونه رای همی‌زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه کرد.

بزرجمهر را رای ملک اختیار آمد.

وزیران در نهانش گفتند: رای ملک را چه مزیّت دیدی بر فکر چندین حکیم؟

گفت: به موجب آن که انجام کارها معلوم نیست و رای همگان در مشیت است که صواب آید یا خطا پس موافقت رای ملک اولی تر است تا اگر خلاف صواب آید، به علت متابعت از معاتبت ایمن باشم.

خلاف رای سلطان رای جستن

به خون خویش باشد دست شستن

اگر خود روز را گوید شب است این

بباید گفتن آنک ماه و پروین!

 
حاشیه‌ها

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

محمدرضا سهرابی در ‫۱۰ سال و ۱۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۹، ساعت ۱۱:۴۸ نوشته:

بیت اول این است که در متن بالا نوشته نشده است:
خلاف رأی سلطان رأی جستن/ به خون خویش باید دست شستن
بیت دوم به صورت زیر نیز نوشته شده است:
اگر خود روز را گوید شب است این / بباید گفتن اینک ماه و پروین
بر اساس: تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی (تهران: خوارزمی، 1368).

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
ناشناس در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۱، ساعت ۰۱:۳۶ نوشته:

متن درست بیت اول این است:
خلاف رأی سلطان رأی جستن/ به خون خویش باشد دست شستن

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
fazli در ‫۷ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۳، ساعت ۱۵:۵۰ نوشته:

خلاف رأی سلطان رأی جستن/ ز خون خویش باید دست شستن ... منظور گذشتن از خون است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امـیرِ سلطان در ‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۵۰ نوشته:

خلاف رای سلطان رای جستن

به خون خود بُوَد دست شستن

بعداز این رای من اینست و همین خواهد بود

من براین هستم و البته چنین خواهد بود

 

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.