گنجور

 
رودکی

با آن که دلم از غم هجرت خون است

شادی به غم توام ز غم افزون است

اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب!

هجرانش چنین است، وصالش چون است؟

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode