گنجور

 
مجد همگر

وقت گل می گون و می گلگون است

وز دولت گل طالع می میمون است

ای یار لطیف روز وصل امروز است

ای جان عزیز وقت عیش اکنون است

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode