گنجور

 
رودکی

چاکرانت به گه رزم چو خیاطانند

گرچه خیاط نیند، ای ملک کشور گیر

به گز نیزه قد خصم تو می‌پیمایند

تا ببرند به شمشیر و بدوزند به تیر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode