گنجور

 
رودکی

اگر گل آرد بار آن رخان او، نه شگفت

هر آینه چو همه می‌خورد گل آرد بار

به زلف کژ ولیکن به قد و قامت راست

به تن درست ولیکن به چشمکان بیمار

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode