گنجور

 
رفیق اصفهانی

ای سرخ گلت به تازگی چون گل سرخ

وز شرم گل روی تو گلگون گل سرخ

چون عارض گلگون تو بر سرو قدت

سر برنزند ز سرو موزون گل سرخ

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode