رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳

ای سرخ گلت به تازگی چون گل سرخ

وز شرم گل روی تو گلگون گل سرخ

چون عارض گلگون تو بر سرو قدت

سر برنزند ز سرو موزون گل سرخ