گنجور

عارف قزوینی

نقل قول‌ها و شعرهای مرتبط عارف قزوینی

 1. عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۴۹ - خوش آن زمان :: ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۰

  عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۴۹ - خوش آن زمان: بنای کاخ تمدن به باد می‌دادم - اگر به دست من ای چرخ اعتباری بود

  ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۰: بنای این مدنیت به باد می‌دادم - اگر به دست من از چرخ اختیاری بود

 2. عارف قزوینی » دیوان اشعار » نامه ها و اشعار متفرقه » شمارهٔ ۶ :: فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۴

  عارف قزوینی » دیوان اشعار » نامه ها و اشعار متفرقه » شمارهٔ ۶: ز شعر ار سخن گویی اینت جواب - من و گرز و میدان افراسیاب

  فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۴: نجویم بر این کینه آرام و خواب - من و گرز و میدان افراسیاب

 3. عارف قزوینی » دیوان اشعار » نامه ها و اشعار متفرقه » شمارهٔ ۶ :: سعدی » گلستان » دیباچه

  عارف قزوینی » دیوان اشعار » نامه ها و اشعار متفرقه » شمارهٔ ۶: «مزن بی‌تأمل به گفتار دم - نکو گوی اگر دیر گویی چه غم»

  سعدی » گلستان » دیباچه: مزن تا توانی به گفتار دم - نکو گوی گر دیر گویی چه غم


sunny dark_mode