گنجور

 
اوحدی

شماره ۱ - له ایضا - (کانچه دل اندر طلبش می‌شتافت - در پس این پرده نهان بود، یافت): تا به کنون پرده‌نشین بود یار

شماره ۲ - وله ایضا (من و آن دلبر خراباتی - فی طریق الهوی کمایاتی): در خرابات عاشقان کوییست

sunny dark_mode