گنجور

 
اوحدی

بر گوشهٔ چشم تو، که شوخ و شنگست

آن خال تو دانی به کدامین رنگست؟

موریست که بر کنار بادام نشست

پیداست که در لب تو شکر تنگست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode