گنجور

 
اوحدی

ما را تو چنین ز دل بر آری نیکست

وانگه بدو زلف خود سپاری نیکست

زلفت که به فتنه سر بر آورد چنان

او را تو چنین فرو گذاری نیکست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode