گنجور

 
اوحدی

کردند دگر نگاربندان از ناز

در دست تو دستوانه از مشک طراز

تا کیست که خواهیش به دستان کشتن؟

یا چیست که بر دست همی گیری باز؟

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode