گنجور

 
اوحدی

گر جور کنی نیاورم دل ز تو باز

ور ناز کنی به جان پذیرم ز تو ناز

چون بنده نپیچد ز خداوندان سر

وانگاه خداوند چنان بنده نواز

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode