گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عرفی شیرازی
 

کسی که بر اثر مدعای خویشتن است

کشیده تیغ ستم در قفای خویشتن است

کسی که مایه امکان و شان مطلب دید

اگر ملول نشیند بجای خویشتن است

چنان زفیض قناعت بعیش مشغولم

که نفس کام طلب در غذای خویشتن است

هزار معجزه بنمود عشق و عقل جهول

هنوز امت اندیشهای خویشتن است

عدیل فطرت عرفست همت ساقی

که حاتم دگران و گدای خویشتن است