گنجور

غزل شمارهٔ ۱۷۰

 
عرفی
عرفی شیرازی » غزلها
 

چون عشق بت ز کعبه به دیرم حواله کرد

تسبیح شکر گو شد و ناقوس ناله کرد

بر آستان دیر نهادیم روی گرم

هر ذره صد معامله با روی لاله کرد

آب حیات چون طلبد کس، که بخت ما

این زهر هم به خون جگر در پیاله کرد

مجموعه ساز عشق الم نامه ی مرا

نا خوانده برد، خاتمه ی صد رساله کرد

تیغی که تافت رو ز جگر گوشه ی خلیل

امروز عشق بر سر عرفی حواله کردبا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | منبع اولیه: منابع عرفی | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۳ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

پیرایه یغمایی نوشته:

نادرست:
بر آستان دیر نهادیم روی گرم
هر ذره صد معامله با روی لاله کرد

درست:
بر آستان دیر نهادیم روی گرم
هر ذره صد معامله با رنگ لاله کرد

👆☹

پیرایه یغمایی نوشته:

نادرست:
مجموعه ساز عشق الم نامه ی مرا
نا خوانده برد، خاتمه ی صد رساله کرد

درست:
مجموعه ساز عشق الم نامه ی مرا
نا خوانده برد و خاتمه ی صد رساله کرد

👆☹

رسته نوشته:

متن غزل از روی نسخۀ انصاری:

چون عشق بت ز کعبه به دیرم حواله کرد
تسبیح شکر گو شد و ناقوس ناله کرد
بر آستان دیر نهادیم روی گرم
هر ذره صد معامله با رنگ لاله کرد
آب حیات چون طلبد کس که بخت ما
این زهر هم به خون جگر در پیاله کرد
آن نعمتی که دوزخ از آن کامران بود
در خوان عشق دست منش یک نواله کرد
مجموعه ساز عشق الم نامۀ مرا
نا خوانده برد و خاتمۀ صد رساله کرد
تیغی که تافت رو ز جگر گوشه ی خلیل
امروز عشق بر سر عرفی حواله کرد

👆☹

در فهرست‌گذاری نسخه‌های خطی اشعار گنجور مشارکت کنید