گنجور

منابع » منابع دیوان عرفی شیرازی

آثار عرفی شیرازی به همت جناب «الف. رسته» و با استفاده از دو نسخه از دیوان این شاعر تهیه شده و در اختیار گنجور قرار گرفته است:

الف) نسخهٔ هند، چاپ کانپور، با تاریخهای ثبت شدهٔ ۱۸۸۰ میلادی و ۱۲۹۷ قمری (نسخهٔ تصویربرداری شده قابل دریافت از سایت کتابخانهٔ تصوف از این صفحه)

ب) نسخهٔ ایران با شمارهٔ ۳۷۲ کتابخانهٔ ملی چاپ ۱۳۳۷ شمسی به همت آقای جواهری ‌وجدی

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.