گنجور

 
حکیم نزاری قهستانی
 

ایزد به تو زینت جهانبانی داد

گوش شنوایی و زباندانی داد

امروز بده داد و بترس از داور

زان روز براندیش که نتوانی داد

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

خانم الف در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۲۶ نوشته:

اسم شخصیت "زینت جهانبانی" در سریال مدار صفر درجه (نقشی که خانم زنگنه بازی میکرد) از همین رباعی گرفته شده؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
احمد ترکمان در ‫۶ ماه قبل، شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۵۴ نوشته:

ایزد به تو زینت جهانبانی داد
گوش شنوایی و زباندانی داد
خداوند بر شماسلطنت زیبایی داد
گوشی داد که فرمان الهی را بشنوی وزبان سخنوری که اورا ستایش کنی.
امروز بده داد و بترس از داور
زان روز براندیش که نتوانی داد
امروزه خدارا نیایش کن و به دیگران ببخش و در مقابل ظلم بایست
بترس از اون روزی که عجل جانت را گرفته و مهلتی برای اینکارها نداری
در اینجا داد: منظور دادخواهیست.عدالت.مقابل ظلم و ستم گرفتن.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.