گنجور

منابع » منابع دیوان حکیم نزاری قهستانی

آثار حکیم نزاری قهستانی به همت جمعی از شاعران جوان بیرجند (شامل مصطفی علیزاده، امیر نظام‌دوست، امیرمسعود عباسی، مهدی مهرانی‌فر، فهیمه نقشبندی، مرجان شاه‌حسینی، سحر قاضی‌زاده، وجیهه نوزادی، احمد گلندی، حسین شیدری و صادق بانویی) و با استفاده از «متن انتقادی دیوان حکیم نزاری قهستانی بر اساس ده نسخه: نه نسخه خطی معتبر کهنسال و متن ماشین شده رسالهٔ دکتری دکتر سید علی‌رضا مجتهدزاده؛ به جمع و تدوین و مقابله و تصحیح و تحشیه و تعلیق و دیباچه مظاهر مصفا؛ به نفقه و اهتمام محمود رفیعی. تهران، انتشارات علمی» در گنجور در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

sunny dark_mode