گنجور

 
حکیم نزاری قهستانی
 

دوش رفتم در خرابات از نماز شام مست

مجلسی دیدم درو جمعی علی الاتمام مست

مست آدم مست حوّا مست فرزندان در او

زاهد معصوم مست و رند درد آشام مست

مست دربان مست رهبان مست مریم مست روح

ابن مست و بنت مست و اخت مست و مام مست

مست پرده مست ساقی مست مطرب مست رود

خنب مست و کوزه مست و باده مست و جام مست

مست مجمر مست منقل مست عنبر مست عود

شیخ مست و شاب مست و خاص مست و عام مست

مست چنگ و مست نای و مست عود و مست دف

رفته مست و خفته مست و پخته مست و خام مست

عقل مست و نفس مست و صبر مست و هوش مست

فخر مست و عار مست و ننگ مست و نام مست

آب مست و نار مست و خاک مست و باد مست

وقت مست و حال مست و صبح مست و شام مست

مست ظاهر مست باطن مست دنیا مست دین

جمله مست القصه از آغاز تا انجام مست

عاشق و مستی نزاری نیک و هر منکر که هست

در صفات عشق مست ، اوصاف مست اوهام مست

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

maghsoodrayaneh@hotmail.com در ‫۳ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۰ نوشته:

عجب شعریه... آقا کسی دیوان این شاعر را دارد من خریدارم.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.