گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
غروی اصفهانی

شماره ۱ - فی مدح قاسم بن الحسن و رثائه علیهماالسلام: به نکهت هوا رشک مشک ختن شد

شماره ۲ - فی رثاء القاسم بن الحسن سلام الله علیهما: در عدن زنگار بدن عقیق یمن شد

شماره ۳ - فی رثاء القاسم بن الحسن الزکی علیهما السلام: شد قاسم داماد در حجلۀ گور

شماره ۴ - فی رثاء القاسم بن الحسن علیه السلام: چون یافت نو خط شاه فرمان جان نثاری

شماره ۵ - فی رثاء القاسم بن الحسن سلام الله علیهما: مژده کامد از میدان نامراد و ناشادم

شماره ۶ - ایضا فی رثاء القاسم بن الحسن علیهماالسلام: ای بقربان جانفشانی تو

sunny dark_mode