گنجور

 
میلی

نوروز تو سعد باد و فرخّ، بهروز

دیدار تو خاص و عام را بزم‌افروز

تا بر نفتد عادت نوروز از دهر

هر روز تو باد از سعادت نوروز

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode