گنجور

 
میلی

دوش مستی را هم‌آغوش جنون می‌ساختم

بهر خود اسباب رسوایی فزون می‌ساختم

بس که می‌دیدم ز مستی گوش بر حرف خودش

هر دم اظهار محبت را فزون می‌ساختم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode