گنجور

 
میلی

چه احتیاج سوال است خلق عهد ترا

که هر گدا شده قارون ز کثرت زر و مال

ولی تو با طلب سایلان خوشی چندان

که بر سبیل خوشامد کنند از تو سوال

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode