گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای دلارام یار بازرگان

ماه نقطه دهان موی میان

دل و جانم به بوسه بخری

اینت کالا خریدن ارزان

سود جست اندر آن که کرد آری

سود جوید همیشه بازرگان

 
sunny dark_mode