گنجور

 
مسعود سعد سلمان

نیلگر یاری و ز غم بر من

نیلگون کرده جهان یکسر

عارضین و رخان و انگشتانت

سمن است و گل است و نیلوفر

مزن آسیب دست بر عارض

که به خط ماند آن کبود اثر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode