گنجور

 
مسعود سعد سلمان

بر بسته شد از بستن ماتم دستم

امروز نگویند که من خود هستم

از بیم و امید شادی و غم رستم

برداشتم از جهان دل و بنشستم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode