گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای فاخته دل چو من به رویت نگرم

زیبایی طاوس به بازی شمرم

با خنده کبک چون درایی ز درم

دل همچو کبوتری بپرد ز برم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode