گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای چرخ مدور خسیس بی باک

صد پیرهن وفای من کردی چاک

آزاده هر آنچه بود کردی تو هلاک

از گردش تو کنون چه ترسست و چه باک

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode