مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۱

ای چرخ مدور خسیس بی باک

صد پیرهن وفای من کردی چاک

آزاده هر آنچه بود کردی تو هلاک

از گردش تو کنون چه ترسست و چه باک