گنجور

 
لبیبی

دگر نخواهم گفتن همی ثنا و غزل

که رفت یکسره بازار و قیمت سرواد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode