گنجور

 
لبیبی

اگر این چیستان تو بگشایی

گوی دانش ز موبدان ببری

 
sunny dark_mode