گنجور

 
خالد نقشبندی

مناجات: خداوندا به حق اسم اعظم

در ستایش سرور کائنات رسول اکرم ﷺ: از پس حمد ملک ذوالجلال

مرثیه ای در سوگ عبدالکریم برزنجی: پی گلگشت در فصل بهاری

در وصف رسول اکرم ﷺ: درودی کز نسیمش مشک تاتار