گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
خواجوی کرمانی

شماره ۱ - فی مدح الصاحب الاعظم تاج الدین احمد العراقی طاب مثواه: ترک من چون گره از عنبر تر بگشاید - از دل نافه ی چین خون جگر بگشاید

شماره ۲ - یمدح السلطان الاعظم عصمة الدنیا و الدین دلشاد خاتون طیب الله مرقدها: خیر مقدم ای بشیر عاشقان شاد آمدی - گوئیا از پیش آن نورسته شمشاد آمدی

شماره ۳ - فی مدح الشیخ الاعظم سلطان اعاظم المشایخ مرشد الحق و الدین ابواسحق الکازرونی قدس سره: دوش بردم هودج همت بصدر کبریا - برق استغنا زدم در خرمن کبر و ریا

شماره ۴ - فی نعت سلطان الانبیا و مناقب الائمة اثنا عشر علیهم السلام: بنوک خامه ی صورت گشای کن فیکون - که بست در شکن کاف تاب طره نون

شماره ۵ - فی مدح سلطان الاعظم الشیخ ابواسحق طاب مثواه: بلبلان را نکهتی از گلستان آورده اند - بیدلانرا مژده ئی از دلستان آورده اند

شماره ۶ - مخمس: الروض قد تبسم و الغیم قد بکا ‌‌ - و الصبح قد تبلج والدیک قد حکی

sunny dark_mode