گنجور

 
خاقانی

دور کمال پانصد هجرت شناس و بس

کان پانصد دگر همه دور محال بود

خلقند متفق که چو خاقانیی نزاد

این پانصدی که مدت دور کمال بود

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode