گنجور

 
جامی

خوش با دگرانی ای به رخ رشک پری

بر من همه راه ناخوشی می سپری

چون دولت سود وصل تو یافت نشد

در ماتم نایاب من و نوحه گری

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode