جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۳۹

خوش با دگرانی ای به رخ رشک پری

بر من همه راه ناخوشی می سپری

چون دولت سود وصل تو یافت نشد

در ماتم نایاب من و نوحه گری