گنجور

 
جامی
 

کردی از آشوب گردش های دهر

کرد از صحرا و کوه آهنگ شهر

دید شهری پر فغان و پر خروش

آمده ز انبوهی مردم به جوش

بی قراران جهان در هر مقر

در تک و پو بر خلاف یکدگر

آن یکی را از برون عزم درون

وان دگر را از درون میل برون

آن یکی را از یمین رو در شمال

وان دگر سوی یمین جنبش سگال

کرد مسکین چون بدید آن کار و بار

از میانه کرد جا بر یک کنار

گفت اگر جا بر صف مردم کنم

جای آن دارد که خود را گم کنم

یک نشانه بهر خود ناکرده ساز

خویشتن را چون توانم یافت باز

اتفاقا یک کدو بودش به دست

آن کدو بهر نشان بر پای بست

تا چو خود را گم کند در شهر و کو

بازیابد چون ببیند آن کدو

زیرکی آن راز را دانست و زود

در پیش افتاد تا جایی غنود

آن کدو را حالی از وی باز کرد

بر تن خود بست و خواب آغاز کرد

کرد چون بیدار شد دید آن کدو

بسته بر پای کسی پهلوی او

بانگ بر وی زد که خیز ای سست کیش

کز تو حیران مانده ام در کار خویش

این منم یا تو نمی دانم درست

گر منم چون این کدو بر پای توست

ور تویی این من کجایم کیستم

در شماری می نیایم چیستم

ای خدا آن کرد بی سرمایه ام

از همه کردان فروتر پایه ام

ده ز فضلت رونقی این کرد را

کن ز لطفت راوقی این درد را

تا زهر آلایشی صافی شوم

اهل دل را شربتی شافی شوم

جامی آسا یک به یک را شادکام

خم خم ار نبود رسانم جام جام

ور به من این مکرمت باشد بدیع

خواجه کونین را آرم شفیع

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

تنگستانی در ‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۳ نوشته:

"مردی" را "کردی" نوشته اند. و به نظر مصرع اول بیت 10م ایرادی دارد.
با درود

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.